Ria Martha Jacqueline

 

2019

Unus pro omnibus, omes pro una

Een voor allen, allen voor een

Broederschap(zusterschap), toewijding en liefde .

In voor- en tegenspoed.

Samen zijn we sterk.