Waterweg Cultuurprijs 2017

Project Waterweg Noord

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben één ding gemeen.
Ze liggen aan de maas met een haven en hebben vroeger de visserij met name in de haring als industrie gehad. Vlaardingen wordt nog steeds Neerlands haringstad genoemd. Verder bestaan deze steden al honderden jaren naast elkaar. Op dit moment maken ze deel uit van Waterweg Noord.

Stichting Haringkoppen Verbinden

Haringkoppen Verbinden heeft tot doel het imago van Vlaardingen te verbeteren en mensen, bedrijven en steden dichter tot elkaar te brengen. Haringkoppen Verbinden gaat gepaard met de aanschaf van een onbewerkte haring. Deze haring is verpakt in een fraaie kist. Bijgesloten vindt de koper zijn haring, de voet, de standaard en het certificaat van echtheid van de kunstenaar.

Iedereen heeft de vrijheid om het kunstwerk te bewerken. Dit kan op talloze manieren, bijvoorbeeld door te schilderen, door mozaïek of andere technieken. Op deze manier wordt ieders haringkunstwerk gepersonaliseerd en als uniek object, uiteindelijk onderdeel van een grotere gemeenschap aan individuele haringen. Bij de vervolmaking van het kunstwerk, “één grote school haringen”, worden de makers door het bijwonen van de officiële eindpresentatie, in de gelegenheid gesteld onderling ervaringen uit te wisselen, saamhorigheid te ervaren en wellicht nieuwe vriendschappen te sluiten.

Haringkoppen Verbinden ”Schiedam, Vlaardingen en Maassluis“

Voorstel Waterweg Cultuurprijs Haringkoppen Verbinden-6

Haringkoppen Verbinden is al meer dan twee jaar bezig met het uitwerken van een groots plan. In Januari 2016 is de Stichting Haringkoppen Verbinden opgericht. Tot op dit moment zijn er honderden haringen verfraaid tot uniek kunstwerk. Er zijn tot op dit moment 5 exposities gehouden waarvan 1 in Zwijndrecht, 1 in museum Scheveningen, 1 in museum Vlaardingen, 1 in stadskantoor Vlaardingen en op dit moment in het Delta Hotel genaamd haringkoppen aan de Maas.

Er is een project gaande op scholen groep 7 en 8 waar de nadruk wordt gelegd op het verleden van Vlaardingen, wat is verbinden?, anti verbinden (pesten) en het beëdigen tot verbinder en ambassadeur van de stad door de Burgemeester. Op dit moment zijn er 30 junior ambassadeurs beëindigd. Er is ook een project gaande met onze ouderen uit de stad die meedoen aan dit project samen met de jongeren. Een nieuwe fase zal zijn een haring beeld in de stad van 4 meter hoog, waarin mensen een persoonlijk gegraveerde schub in kunnen plaatsen.

Het idee is de drie steden met elkaar te verbinden en samen een grote haring school te vormen die in iedere stad getoond zal worden. Uiteindelijk zouden we met de expositie richting Leeuwarden willen reizen waar we de steden van Waterweg Noord willen promoten in 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. Dit alles in samenwerking met de bewoners, de bedrijven en de kinder ambassadeurs van e.v.t de drie steden.

De duur van het project hoeft niet te stoppen, omdat Haringkoppen op reis ook andere steden in het land en het buitenland aan kunnen doen. Dit is met Scheveningen reeds gebeurd, maar we denken bijvoorbeeld ook aan onze zustersteden in het buitenland.

Voorstel Waterweg Cultuurprijs Haringkoppen Verbinden-5

Het bedrag waterweg cultuurprijs zou ons een enorme boost kunnen geven om de drie steden met elkaar te verbinden.
Het plan om dit realiseren is als volgt. Het benaderen van de kunstenaars(groepen) uit de drie steden.

Voorstel Waterweg Cultuurprijs Haringkoppen Verbinden-3

Met hen aan tafel gaan om de bewoners te gaan motiveren om mee te doen en workshops te houden en met elkaar minimaal
150 haring kunstwerken per stad te maken. Hiervoor zullen ook scholen (haring scholen), zorgcentra’s, verenigingen, clubs (haring clubs) en stichtingen worden benaderd.
De beoogde locaties zullen de musea in de steden worden. Het startschot van het project zal met een feestelijke tint worden georganiseerd met de vrienden van de Balder. Met dit schip zal de symbolische nieuwe haring vanuit Vlaardingen worden geëxporteerd naar Schiedam en Maassluis.

3 september a.s zou een mooie dag zijn om dit te doen omdat vroeger en waarschijnlijk volgend jaar op 3 september weer het
haring en bierfeest zal plaats gaan vinden. Dan zouden we ieder jaar dit project kunnen gedenken en zouden we weer een nieuwe vlaggetjesdag in kunnen gaan luiden daar dit van oorsprong eigenlijk een Vlaardingse dag is die nu in Scheveningen wordt gehouden.

Voorstel Waterweg Cultuurprijs Haringkoppen Verbinden-4

Vorig jaar hebben we op vlaggetjesdag de symbolische nieuwe haring al geëxporteerd naar Scheveningen met als start de expositie Haringkoppen op reis in het muzee Scheveningen. Zoals u begrijpt is dit alles een groots onderdeel van het totale project.

We zouden graag samen willen werken met verenigingen, stichtingen, individuen en overheden om dit alles te realiseren om deze gigantische verbindingen te leggen.

Financiële bijdrage

Voorstel Waterweg Cultuurprijs Haringkoppen Verbinden-9

De financiële bijdrage van de waterweg cultuurprijs zouden we als volgt willen gebruiken:

 • 450 onbewerkte haringen kosten a 19,50 8775,00. (alle haringen zijn persoonlijk door de kunstenares gemaakt)
 • Diverse workshops geschat op 3500,00.
 • Bijdrage kosten voor de Balder geschat op 750,00.
 • Geschatte kosten voor het organiseren van de exposities in de drie musea 6500,00. deze kosten zullen bestaan uit het inrichten van de exposities, diverse reclame-uitingen, en openingshandelingen.
 • Onvoorziene uitgaven 1000,00.
 • Het fotograferen van ieder uniek kunstwerk en het inventariseren van de bijbehorende gedachten, “Ik vind verbindingen leggen tussen mensen belangrijk omdat…” 1700,00.
 • Het maken van een boekwerk voor de drie steden waarin het project beschreven wordt met foto’s en de gedachten waarom verbindingen leggen belangrijk is 2500,00.
 • Het organiseren van junior ambassadeurs op diverse scholen in de drie steden. 1500,00 – per stad, 4500,00.
 • Het ophalen, opruimen en stallen van het kunstproject aan het einde van de exposities 750,00.
 • Het voorbereiden van de expositie richting Leeuwarden of andere steden. Nog nader te bepalen.
 • Geschatte onkosten voor het organiseren van dit project 3250,00.

Totale geschatte onkosten project 33.225,00.

Geschatte inkomsten:

 • Eigen bijdrage onbewerkte haringen, nog nader te bepalen.
 • Sponsoring bedrijfsleven bijvoorbeeld door schenking of het aanschaffen van boeken die zullen worden uitgegeven, nog nader te bepalen.
 • Sponsoring gemeente, nog nader te bepalen.

Resultaat, uniek project “Waterweg Verbindt”.

Terug naar nieuws