Over Haringkoppen Verbinden

Haringkoppen Verbinden Logo Klein

Haringkoppen Verbinden heeft tot doel het imago van Vlaardingen te verbeteren en mensen, bedrijven en steden dichter tot elkaar te brengen. Haringkoppen Verbinden gaat gepaard met de aanschaf van een onbewerkte haring. Deze haring is verpakt in een fraaie kist. Bijgesloten vindt de koper zijn haring, de voet, de standaard en het certificaat van echtheid van de kunstenaar.

Iedereen heeft de vrijheid om het kunstwerk te bewerken. Dit kan op talloze manieren, bijvoorbeeld door te schilderen, door mozaïek of andere technieken. Op deze manier wordt ieders haringkunstwerk gepersonaliseerd en als uniek object, uiteindelijk onderdeel van een grotere gemeenschap aan individuele haringen. Bij de vervolmaking van het kunstwerk, “één grote school haringen”, worden de makers door het bijwonen van de officiële eindpresentatie, in de gelegenheid gesteld onderling ervaringen uit te wisselen, saamhorigheid te ervaren en wellicht nieuwe vriendschappen te sluiten. De mens is veelzijdig. Zo wordt ieders haringkunstwerk gepersonaliseerd en uniek met een bijbehorende gedachte namelijk:

“Ik vind verbindingen leggen tussen mensen belangrijk omdat…”

Bedrijven kunnen, evenals verenigingen, sportclubs (haringclubs) of scholen (haringscholen), bijvoorbeeld hun bedrijfslogo of kleuren verwerken in de haring. Al deze unieke kunstvoorwerpen krijgen een uniek kenmerk dat overeen zal komen met de boodschap, bijgeleverd op het certificaat die ook op de website zal worden geplaatst. Op deze manier krijgen we onze eigen Vlaardingse community die verbindingen gaat leggen met andere personen, bedrijven, steden en landen zodat het imago van Vlaardingen weer een statement krijgt.

Maar nu is iedereen de kunstenaar en zullen we bouwen aan een uniek gezamenlijk kunstproject. Deze expositie zal starten in Vlaardingen en rond gaan reizen door Nederland en misschien ook buiten de grenzen. Gezamenlijk zullen we aan deze reizende expositie deelnemen en deze laten groeien zodat het imagoprobleem van Vlaardingen tot het verleden zal behoren. U publiceert bij het creëren van uw haringkunstwerk een stuk tekst ter inspiratie, bemoediging en zelfreflectie. Wekelijks verschijnen die op de website met bijbehorende foto van het kunstobject. De berichten kunnen in diverse talen worden vertaald, zodat men deze wereldwijd kan lezen en downloaden. Wij zullen hier te zijner tijd een nog nader te bepalen goed doel aan koppelen. Haringkoppen Verbinden is bedoeld ter inspiratie en bemoediging en het bevorderen van wereldwijde, duurzame verbondenheid.

– Met verbindende groet,
Team Haringkoppen Verbinden