Het idee

Het idee is geboren door na te denken over het imagoprobleem van Vlaardingen.
Het imago zou wellicht verbeterd kunnen worden door middel van verbinden, oftewel verbindingen te leggen en zo het verhaal van de visserij een nieuw leven in te blazen. Met verbinden word bedoeld: het verbinden van personen, bedrijven, instellingen maar ook zeker van steden.
Haringkoppen Verbinden Logo Klein
Het idee betreft een verbindingsgeschenk.
Met een verbindingsgeschenk geef je meer dan een cadeau. Je geeft een creatief geschenk met een doel.
Hiermee hoop je de ontvanger te inspireren om samen op een creatieve manier verbindingen aan te gaan.
Een verbindingsgeschenk is nooit voor één persoon, het is altijd om iets te delen met elkaar, om naar te kijken of je stad en stadsgenoten te verbinden en te promoten.